Saugios, blaivios ir verslios bendruomenės kūrimas: neišnaudotos galimybės